Geschillen

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.  De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Knutselateljee (handelsnaam van COTRAIN bv) heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven.  Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.