Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Knutselateljee

Ondernemingsgegevens

Knutselateljee is de handelsnaam van COTRAIN bv voor deze webshop.
Adres: Varenstraat 93, B-2840 Rumst
E-mail: natalie@knutselateljee.be
Tel. +32 15 65 33 24
Ondernemingsnummer: 0459.139.107 – RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen
BTW-nummer: BE0459.139.107

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01/10/2017

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Knutselateljee, een BV met maatschappelijke zetel te Varenstraat 93, B-2840 Rumst, BTW BE 0459.139.107, RPR Antwerpen – Afdeling Mechelen, hierna ‘Knutselateljee’ biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).  Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Knutselateljee moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Knutselateljee aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Knutselateljee niet.  Knutselateljee is wat juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  Knutselateljee is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Knutselateljee.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Knutselateljee.  Knutselateljee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Bestelprocedure

 • Stap 1: Kies product of zoek product via “Zoek Producten” (bovenaan rechts)
 • Stap 2: Kies aantal en klik op “In Winkelmand
 • Wenst u nog producten toe te voegen, herhaal dan stap 1 en stap 2 tot u alle producten aan uw winkelmandje heeft toegevoegd
 • Stap 3: Klik op “Winkelmand bekijken
 • Heeft u een foutje gemaakt (verkeerd artikel, verkeerd aantal) ?
  • U kan het product verwijderen uit uw winkelmandje door op het kruisje vooraan de lijn te klikken.
  • U kan het aantal wijzigen door op de pijltjes naast het aantal te klikken
  • Nadat u alle wijzigingen heeft doorgevoerd, klikt u op “Winkelmand bijwerken
 • Stap 4: Klik op “Doorgaan naar afrekenen –>”
 • Stap 5: Vul al uw gegevens in en als u een kortingscode heeft vult u deze in via de link bovenaan “Heb je een kortingsbon? Klik hier om je code in te vullen
 • Stap 6: Selecteer uw betalingsmethode (Bancontact, Online banking of Overschrijving)
 • Stap 7: Vink aan “Ik heb de algemene voorwaarden van de website gelezen en ga hiermee akkoord *
 • Stap 8: Klik op “Bestelling met betalingsverplichting“.  U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met gekozen betaalmethode, status van uw betaling, inhoud van uw bestelling, …

Alle betalingen gebeuren via de Mollie Payments plug-in.  De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via bankkaart (Bancontact)
 • via Online Banking (ING Home’Pay, Belfius Direct Net, KBC/CBC Betaalknop)
 • via IDEAL
 • via overschrijving op rekeningnummer NL70DEUT0265262313 (BIC: DEUTNL2A) op naam van Stichting Mollie Payments.
 • contant bij afhaling van de bestelling

Knutselateljee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Bestellingen worden meermaals per week verzonden en de levering gebeurt als pakket via een pakketdienst. De verzendkosten voor België en Nederland zijn als volgt:

Aankoopbedrag Verzendkosten (incl. BTW)
€ 0 tot € 69,99 € 7,50
€ 70 of meer Gratis verzending

De verzendkosten voor Frankrijk en Duitsland bedragen €12,50 ongeacht het bestelbedrag. Vereiste bedragen zijn altijd na aftrek van enige bepaalde korting !

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  Bestellingen worden opgestuurd via pakketdienst van zodra Knutselateljee een bevestiging van succesvolle betaling (muv. contante betalingen) heeft ontvangen. Zodra de bestelling verzonden is ontvangt u hier een bevestigingsmail van.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Knutselateljee.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Knutselateljee was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Knutselateljee.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Knutselateljee te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Knutselateljee.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst – Tel. +32 15 65 33 24 – E-mail: natalie@knutselateljee.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.knutselateljee.be/modelformulier-voor-herroeping/.  Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Knutselateljee de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdragen (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in iedere geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Knutselateljee heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzigingen.  Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Knutselateljee zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding  te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurd artikelen worden aandachtig onderzocht.  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slecht mag inspecteren zoals hij dat in een ‘fysieke’ winkel zou mogen doen.  Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn.  Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten (bv. workshops) te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij Knutselateljee ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Knutselateljee alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Knutselateljee op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.  Bij verkoopsovereenkomsten kan Knutselateljee wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Knutselateljee geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Knutselateljee betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.  In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Knutselateljee geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopsovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Knutselateljee geen invloed heeft
 • overeenkomsten waarbij de Klant Knutselateljee specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software)
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten overminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.  Klant wordt aangeraken om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Knutselateljee klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Knutselateljee.

Bij vaststelling van een gebrekmoet de Klant Knutselateljee zo snel mogelijk inlichten.  In ieder geval dient elk gebruik binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld.  Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Knutselateljee is bereikbaar op het telefoonnummer +32 15 65 33 24, via e-mail op natalie@knutselateljee.be of per post op het volgende adres Varenstraat 93, B-2840 Rumst.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Knutselateljee beschikt, is de Klant ingeval van niet- of lattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Knutselateljee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Knutselateljee (handelsnaam van COTRAIN BV), respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

We verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens:

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
  Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer wanneer u deze informatie invoert in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van services.
 • Persoonlijke gegevens die we krijgen van uw gebruik van onze website of services
  • Log-informatie: we slaan enkele gegevens op in serverlogs die bestaan ​​uit, maar niet beperkt zijn tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browser-informatie;
   • De externe website die u heeft doorverwezen;
   • De pagina’s die u op onze website hebt bezocht;
   • Tijd en datum van elke door u bezochte pagina;
   • Details over hoe u onze services gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, bijvoorbeeld serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: door gebruik te maken van uw browser ‘webstorage’, caches van toepassingsgegevens en andere mechanismen op uw apparaat kunnen we uw gegevens verzamelen en opslaan (inclusief persoonlijke gegevens)
  • Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om uw aangepaste voorkeuren (bijvoorbeeld taal) te onthouden, … (voor meer informatie over wat cookies zijn en het gebruik ervan, verwijzen we u naar ons cookiebeleid).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • om u onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
 • met u te communiceren, namelijk door feedback te geven aan vragen die u via het contactformulier hebt gesteld en om te reageren wanneer u een bestelling heeft geplaatst;

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen alleen delen:

 • Met uw toestemming
  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming delen met andere bedrijven dan Knutselateljee. Houd er rekening mee dat als u op een knop voor sociale media klikt, de aanbieder van sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van een dergelijke provider van toepassing.
 • Om juridische redenen
  We kunnen persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om elke vraag van een bevoegde toezichthoudende instantie te volgen.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken
  Deze entiteiten mogen de persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en voor de doeleinden die nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden aan de Privacywet.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Knutselateljee heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Knutselateljee houdt online (anonieme) bezoekerstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op natalie@knutselateljee.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.  Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Waarom gebruiken we cookies ?

Cookies op onze website (https://www.knutselateljee.be) worden voor verschillende doeleinden gebruikt.

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bijvoorbeeld de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd die u op die pagina heeft doorgebracht). Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker en stellen ons in staat om onze website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om uw toekomstige activiteiten en ervaringen op onze website te versnellen en verbeteren.

We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we onze services kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken we ?

Momenteel gebruiken we alleen cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die zijn gemaakt door anderen dan onze website (https://www.knutselateljee.be). Cookies van derden met betrekking tot onze website zijn Facebook en Google Analytics.

Google Analytics is de analysetool van Google die ons helpt te begrijpen hoe u met de website omgaat. Google Analytics gebruikt een set van cookies om informatie te verzamelen en statistieken over het gebruik van de website te rapporteren zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te identificeren. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt, is de cookie ‘___ga’. Deze cookies laten ons toe om ons webverkeer te analyseren, om het aantal gebruikers van onze website te zien en hoe de gebruikers door onze website navigeren.

Onze analytische / prestatiecookies worden hier genoemd:

_ga

_gid

Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen ?

U kunt op elk moment cookies beheren of verwijderen met behulp van de instellingen in uw internetbrowser, zodat u sommige of alle cookies kunt weigeren. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die we kunnen bieden en kan van invloed zijn op uw gebruikerservaring. Het verwijderen van cookies kan ertoe leiden dat u uw voorkeuren steeds opnieuw dient in te stellen wanneer u onze website bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren en / of verwijderen van cookies naar de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van de browser.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Knutselateljee om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt , en de algemene verkoopsvoorwaarden van Knutselateljee.  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Knutselateljee heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven.  Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.  De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Knutselateljee (handelsnaam van COTRAIN bv) heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven.  Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.


Bijlage 1: Modelformulier voor Herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):

Handtekening van de consument(en)

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is