Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de verwerking, Knutselateljee (handelsnaam van COTRAIN BV), respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

We verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens:

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
  Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer wanneer u deze informatie invoert in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van services.
 • Persoonlijke gegevens die we krijgen van uw gebruik van onze website of services
  • Log-informatie: we slaan enkele gegevens op in serverlogs die bestaan ​​uit, maar niet beperkt zijn tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browser-informatie;
   • De externe website die u heeft doorverwezen;
   • De pagina’s die u op onze website hebt bezocht;
   • Tijd en datum van elke door u bezochte pagina;
   • Details over hoe u onze services gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, bijvoorbeeld serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: door gebruik te maken van uw browser ‘webstorage’, caches van toepassingsgegevens en andere mechanismen op uw apparaat kunnen we uw gegevens verzamelen en opslaan (inclusief persoonlijke gegevens)
  • Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om uw aangepaste voorkeuren (bijvoorbeeld taal) te onthouden, … (voor meer informatie over wat cookies zijn en het gebruik ervan, verwijzen we u naar ons cookiebeleid).

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • om u onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
 • met u te communiceren, namelijk door feedback te geven aan vragen die u via het contactformulier hebt gesteld en om te reageren wanneer u een bestelling heeft geplaatst;

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen alleen delen:

 • Met uw toestemming
  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming delen met andere bedrijven dan Knutselateljee. Houd er rekening mee dat als u op een knop voor sociale media klikt, de aanbieder van sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van een dergelijke provider van toepassing.
 • Om juridische redenen
  We kunnen persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om elke vraag van een bevoegde toezichthoudende instantie te volgen.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken
  Deze entiteiten mogen de persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en voor de doeleinden die nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden aan de Privacywet.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord.  Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Knutselateljee heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Knutselateljee houdt online (anonieme) bezoekerstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op natalie@knutselateljee.be.